Generoiko liidisi jokaisessa funnelin vaiheessa?

Viime kertaisessa postauksessa kerroimme siitä, miten strategisella sisältömarkkinoinnilla pystytään vaikuttamaan liidien generointiin, sekä miten sisältömarkkinointi eroaa inbound- ja outbound liidien välillä.

Mainitsimme edellisessä julkaisussa, että on tärkeää kiinnittää huomiota liidien generointiin jokaisessa myynti-/markkinointifunnelin vaiheessa, joten paneudutaan siihen nyt hieman syvällisemmin.

Purchase funnel

Myyntifunneli, markkinointifunneli, niiden yhdistelmä? ”Purchase funnel” on nimenä kaikkein kuvaavin, sillä ydin ajatukseltaan funneli kuvaa prospektin ostopolkua, oli aihetta sitten lähestytty kummalla tahansa, markkinoinnin tai myynnin kulmalla. Ennen myös funnelin eri vaiheissa myynnin osuus korostui, kun taas nykyään painopiste on markkinoinnissa, ikään kuin myynnin tehtävänä on saattaa loppuun markkinointitoimenpiteet clousaamalla kaupat. Funnelin eri vaiheet ovat tietoisuus, kiinnostuminen, harkinta, aikomus, arviointi sekä ostopäätös.

Perinteinen markkinointi funneli -strategia on edelleen validi siinä mielessä, että sen strategia auttaa markkinoijaa saavuttamaan kohdeyleisön prospektista asiakkaaksi. Prospekti lisätään funneliin, jossa hän liikkuu eri tasojen vaiheissa niin kauan, että aika kauppojen loppuun viemiseen on sopiva.

Onko tämä kuitenkaan enää validi tapa ajatella? Perinteinen funneli -ajattelutapa on herättänyt paljon keskustelua, ja osa markkinoinnin asiantuntijoista ovat jopa teilanneet perinteisen funnelin olevan kuopattu kokonaan. Väittämä perustuu siihen, että nykypäivänä ajatellaan, että asiakkaan tulee olla keskiössä, jota tukee markkinointi, myynti sekä palvelu yhtä suuressa roolissa ja toiminta on jatkuvaa. Tässä pelkistetyssä ja suoraviivaisessa mallissa helposti unohtuu, että vanhat funnelin vaiheet toimivat edelleen taustalla, vaikka ne eivät näy yhtä merkittävässä roolissa kuin ennen asiakkaan tuomista keskiöön. Edelleen, markkinoijien tulee kuitenkin yrittää houkutella liidejä, generoida kiinnostusta, sitouttaa ja johdatella päätöksiä sekä toimintaa. Taktiikat ja järjestys ei tosin aina mene enää vanhan funnelin mukaisesti. Ymmärrys funnelin muuttumisesta, ja muutoksen vaikutuksesta markkinointiin, tekee liidien generoimisesta helpompaa.

Nykyään funneli nähdään enemmänkin jatkuvana kehänä kuin suppilona, jossa asiakas on keskiössä. Palvelu on markkinoinnin ja myynnin kanssa yhtä suuressa roolissa. ‍

Funnelin vaiheet toimivat myös verkkoympäristössä sisältömarkkinointia suunniteltaessa.

Sisältömarkkinoinnissa tulee myös saavuttaa ensimmäisenä tietoisuuden taso, jossa liidit saavat kuulla tuotteestasi tai palvelustasi. Tällä tasolla tapahtuu suurin osa markkinointipanostuksestasi, esimerkkinä maksettu mainonta ja blogit. Saadaksesi liidit kiinnostumaan ja siirtymään seuraavalle funnelin tasolle, tulee kohdeyleisön olla tarkasti tiedossa ja sisältö suunnattu nimenomaan kyseiselle kohderyhmälle.

Seuraavalla tasolla, asiakas on jo tullut sivuillesi, jolloin tehtävänä on varmistaa, että sivujen design ja toimivuus ovat sillä tasolla, että liidi haluaa myös jäädä sinne ja saada lisää informaatioita tuotteistasi tai palveluistasi.

Tässä vaiheessa on ensiarvoisen tärkeää rakentaa kontakti prospektiin. Mainoksen klikkaaminen tulisi aina johtaa landing pagelle tai muulle halutulle sivulle, ettei kontaktia menetetä, juuri kun potentiaalinen asiakas on herättänyt kiinnostusta. Tämä tulee muistaa myös uutiskirjeitä lähettäessä. Useat markkinoinnin automaatio järjestelmät auttavat targetoinnissa sekä lähestymään oikeita segmenttejä. Kun targetointi on tehty huolella, voidaan keskittyä oikeanlaisen sisällön tuottamiseen, ja sitä kautta edetä funnelin tasoilla.

Kun funnelissa on edetty siihen vaiheeseen, että kaupat ovat syntymässä on ennen ajateltu funnelin tuleen päätökseen. Kuten aikaisemmin mainittiin, tulee tätä kuitenkin ajatella jatkuvana prosessina, kiertävänä kehänä, jolloin asiakas ei jää yksin ostotapahtuman jälkeen. Olemassa olevista asiakkaista huolehtiminen helposti unohtuu uusasiakashankinnan keskellä. Ei pidä unohtaa, että positiivinen ja onnistunut asiakaskokemus on merkittävämmässä roolissa kuin yksikään aiempi funnelin vaihe. Lisää onnistuneen asiakaskokemuksen luomisesta pääset lukemaan blogistamme ensi viikolla.

Tiesitkö, että Crazy Diamonds on HubSpot kumppani, ja meiltä saat apua strategisesta suunnittelusta aina tuotannolliseen työhön liidien generoimisessa. Markkinoinnin automaatiolla, pystymme varmistamaan, että liidi saadaan säilytettyä jokaisen funnelin tasolla. Olethan meihin yhteydessä, mikäli kaipaat apua liidien generoimisessa, autamme mielellämme!