SMART-kriteerit

Tavoiteasettelun SMART-kriteerit ovat nousseet trendiksi vaikka ne perustuvatkin jo vuonna 1954 Peter Druckerin tekemään malliin ”Management by Objectives” (MBO). 80-luvulla mallia pyöriteltiin George T. Doranin julkaisussa, ja nyt se on jälleen kuuma peruna markkinoinnin ammattilaisten sekä päättäjien huulilla.

SMART-mallin arvostus ja suosio perustuu sen soveltumiseen niin henkilökohtaisten kuin strategistenkin tavoitteiden asettamiseen. Malli motivoi selkeytensä vuoksi. Se tukee tavoitteiden asettamista, määrittelyä ja toteutusta. Kun päätavoite on selkeä, sitä tukevien yksittäisten toimien toteuttaminen on tehokkaampaa.

Tavoitteiden asettelun tärkeimpiä piirteitä ovat selkeys, haastavuus, sitoutuminen ja palaute.

Specific

Jotta ymmärretään mitä tavoitteen saavuttaminen vaatii, on tavoitteen oltava määritelty ja rajattu tarkasti. Asettamalla tavoitteiden määreet konkreettisesti numeraaleina liian abstraktien määreiden sijaan, vältetään epämääräiset tavoitteet.

Esimerkiksi: Yritys tavoittelee 20 uutta asiakasta 30 päivän aikana. Sen sijaan, että tavoite olisi brändin tunnettuuden kasvu.

Specific-kohdan tulee vastata seuraaviin kysymyksiin:

·         Miksi tavoite tulee täyttää?

·         Miksi tavoite on tärkeä

·         Ketkä osallistuvat tavoitteen täyttämiseen?

·         Missä tavoite suoritetaan?

Measurable

Jotta ymmärretään koska tavoitteisiin on päästy, täytyy niiden olla objektiivisesti mitattavissa. Sellainen on esimerkiksi uusasiakashankinnassa saatujen uusien asiakkaiden määrä tietyn ajan kuluessa. Jos tavoitteena on ainoastaan kasvattaa asiakasmäärää ilman määriteltyä määräaikaa, jää epäselväksi mikä on riittävä määrä ja missä ajassa. Tällöin tavoite on liian epämääräinen.

Measurable-kohdan tulee vastata seuraaviin kysymyksiin:

·         Kuinka paljon? Kuinka monta?

·         Mistä tietää, että tavoite on saavutettu?

Achievable / Attainable

“Kuuta et voi tavoittaa, mutta puolimaratoniin pystyt”

Käytetty termi hieman vaihtelee, mutta tällä tarkoitetaan sitä, että vaikka tavoitteen tulee olla haastava, tulee sen olla saavutettavissa. Tavoite ei olisi tavoite, jollei se vaatisi työtä ja ponnisteluita. Sitä vastoin epärealistinen ja ei-kannustava tavoite ei yksinkertaisesti motivoi edes yrittämään.

Achievable-kohdan tulee vastata seuraaviin kysymyksiin:

·         Onko tavoite realistinen?

·         Miten tavoite on mahdollista saavuttaa?

Relevant

SMART-kriteerejä voidaan hyödyntää niin liiketoiminnan edistämiseksi kuin henkilökohtaisten taitojen, kokemuksen tai oman aseman parantamiseksi. Olennaisinta on asetettujen tavoitteiden merkityksellisyys ja tuki toivotun lopputuloksen saavuttamiseksi. Tavoitteen tulee olla relevantti ja linjassa yrityksen linjausten kanssa.

Relevant -kohdan tulee vastata myöntävästi seuraaviin kysymyksiin:

·         Onko tavoite merkityksellinen?

·         Onko tämä oikea aika suorittaa tavoite?

·         Tukeeko tämä liiketoiminta-/markkinointisuunnitelmaa? Tai muita tavoitteita

·         Onko tämä oikea henkilö suorittamaan tavoitteen?

Time-bound

Aikataulu tavoitteen täyttämiselle tulee olla selkeästi määritelty. Jos tavoitetta ei ole aikataulutettu, sen saavuttaminen jää helposti muiden tekemättömien töiden ja tavoitteiden sekaan lisäämään stressiä. Otetaan esimerkiksi uusasiakashankinta: Jos tavoitteena on saada viisi asiakasta lisää, saattaa tavoitteen saavuttaminen olla hyvinkin hidasta. Kun aikatauluun on määritelty kuukauden määräaika, on sen tavoite konkreettisempi ja sitä on helpompi tavoitella.

Time-bound-kohdan tulee vastata seuraaviin kysymyksiin:

·         Koska?

·         Mitä pystyn tekemään seuraavana X kuukautena edistääkseni tavoitetta?

·         Mitä pystyn tekemään seuraavana X viikkona edistääkseni tavoitetta?

·         Mitä voin tehdä tänään?

SMART on erinomainen malli markkinointitavoitteiden asettamiseen ja se toimiikin hyvänä muistilistana niitä tehdessä. Tavoitteen tehtävänjako täytyy olla kyllin yksinkertainen, jotta jokainen asianosainen ymmärtää kunkin vastuut ja yhteisen lopputuloksen. Tekeminen kannattaa aloittaa aina suurimmasta, kuten liiketoiminnan strategiaan liittyvistä tavoitteista ja lähteä rakentamaan kokonaisuutta, jotta pienemmät teot johtavat päätavoitteeseen.

Kerromme mielellämme lisää tavoitteiden asettamisesta, selkeyttämisestä ja niihin johtavista markkinoinointitoimenpiteistä, joiden avulla tavoitteisiin päästään pelkkien lupausten sijaan.